May 30, 2013
Vadå mobbning?

Jensen Gymnasium Malmö. 30 maj 2013.

Vad tänker du på när du hör mobbning? Många föreställer sig säkert en lunchrast i en skolmiljö med hårda knytnävar och sparkar.

Enligt Brottsrummet definieras mobbning som ”ett upprepat aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig”.

Saken är den att det finns flera sorters mobbning. Det som grovt exemplifierades innan kallas fysisk mobbning, med andra ord kroppsmobbning. Detta kan ske i form av till exempel slag, sparkar, knuffar eller genom att bli fasthållen. Å andra sidan är mobbning inte bara fysisk. Mobbning sägs kunna delas in i tre kategorier, varav den första är fysisk mobbing.

Kommer ni ihåg FRIENDS reklamvideo där man fick följa barn genom en hel dag, där de fick fula ord slängda på sig? De blev kränkta och förlöjligade. Den sortens mobbing kallas verbal mobbning, ordmobbning. Den sista sortens mobbning som finns är psykisk mobbning, tyst mobbning. Därunder ingår bland annat utfrysning.

Mobbning är i själva verket olagligt. Både diskrimineringslagen och skollagen begär att skolan arbetar mot alla former av mobbning. När det kommer till mobbning på en arbetsplats finns det inte någon specifik lag som förbjuder mobbning. Det närmsta är diskrimineringslagen. Däremot anger endast diskrimineringslagen mobbning gällande etnicitet och kön. Arbetsförmedlingen har även en föreskrift som anger att arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga all slags mobbning. Men någon direkt lag jämlik med skollagen finns inte på en arbetsplats.

9:23pm  |   URL: http://tmblr.co/ZF3oyrmC2Mvn
Filed under: sociologi